פירוש חלומות על קבר לפי הפסיכולוגיה

משמעות קבר בחלום

פירוש חלום על קבר לפי הפסיכולוגיה

קבר
קטגוריות: חפצים וחומרים מקומות

פירוש הופעה של קבר בחלום מתייחס לכל אותם הדברים שקרו בעברו של החולם ומאיימים היום להשפיע על חייו. במילים אחרות, פירוש חלומות על קבר מבטא דברים שהחולם היה מעדיף לקבור בעברו אך אלה חוזרים ומציקים לו.
לפי הפסיכולוגיה, פתרון חלומות על קבר משתנה בהתאם לאופן בו החולם רואה את הקבר בחלום.
כך לדוגמה, פירוש חלומות על קבר פתוח מתייחס לנושאים פתוחים מהעבר שהחולם עדיין לא סגר, ובאופן דומה, פירוש חלומות על קבר סגור מתייחס לדברים שהחולם הצליח במידה מסוימת להשאיר בעברו ופחות מטרידים אותו היום.
חשוב מאוד להתייחס לפירוש חלומות על קבר שבמהלכו החולם רואה את עצמו בתוך הקבר. החלום יכול לסמל שני דברים: הראשון, שדברים מעברו של החולם משתלטים עליו ומקשים עליו לתפקד. והשני, שהחולם מרגיש שצדדים מסוימים באישיות שלו נעלמו כתוצאה מתהליכים של התבגרות וגדילה.


קראו פירוש חלום נוסף על קבר


נשים חולמות: קראי פירוש חלום על קבר במיוחד לנשים


פירושי חלומות נוספים שקשורים לחלום על קבר

ירוק
פירוש חלום על ירוק לפי הפסיכולוגיה:

ירוק בחלום מסמל לפי הפסיכולוגיה תחושות של קנאה וצרות עין.
... לחצו לפירוש המלא


יריות
פירוש חלום על יריות לפי הפסיכולוגיה:

לפי הפסיכולוגיה, יריות בחלום מביאים לידי ביטוי את תחושת החולם בנוגע... לחצו לפירוש המלא


ארוחה
פירוש חלום על ארוחה לפי הפסיכולוגיה:

ארוחה בחלום מסמלת לפי הפסיכולוגיה את הרעב הרגשי של החולם והרצון... לחצו לפירוש המלא


אנשים שחלמו על קבר חלמו גם על הסמלים הבאים:

דבורים


דוב


גל


חלומות נפוצים בחודש האחרון

תנין
פירוש חלום על תנין לפי הפסיכולוגיה:

על פי פרויד אבי הפסיכולוגיה, לכולנו יש צדדים באישיות שהם מעט... לחצו לפירוש המלא


שמלה
פירוש חלום על שמלה לפי הפסיכולוגיה:

פתרון חלומות על שמלה מביא לידי ביטוי את כל הצדדים הרכים... לחצו לפירוש המלא