פירוש חלומות על ריב לפי הפסיכולוגיה

משמעות ריב בחלום

פירוש חלום על ריב לפי הפסיכולוגיה

ריב
קטגוריות: אנשים ויחסים חלומות נפוצים תחושות ורגשות

מצב של ריב בחלום מייצג ברמה הפסיכולוגית צדדים באישיות של החולם שהוא לא שלם איתם או צדדים שנמצאים בדיסוננס עם צדדים אחרים באישיותו. כלומר, פתרון חלומות על ריב לפי הפסיכולוגיה טוען כי החולם משליך את המלחמות הפנימיות שלו (בינו לבין עצמו) על המלחמות החיצוניות שבחלום.
בכדי לפרש את חלום על ריב בצורה טובה יש להבחין במאפייני האדם מולו מתבצע הריב במהלך החלום. פירוש חלומות על ריב לפי הפסיכולוגיה שם דגש רב על האופי של האדם עימו נערך העימות בחלום. כלומר, אם האדם הינו אדם רגוע ואדיש בדרך כלל, ניתן להבין כי החולם לא שלם עם הצדדים היותר רגועים ואדישים באישיותו. לפי פירוש החלום, החלום מרגיש כי עליו להיות יותר אקטיבי.
מנגד, במידה שהחולם חולם על ריב עם אדם אגרסיבי ואימפולסיבי, הרי שניתן להבין על פי פירוש חלומות לפי הפסיכולוגיה כי החולם לא שלם עם הצדדים האגרסיביים באישיותו.
בעת פירוש חלומות על ריב לפי הפסיכולוגיה חשוב מאוד לנסות ולהיזכר איפה קרה הריב, שכן מיקומו של הריב יכול לרמוז על המקומות שמוציאים מהחולם את הצדדים שהוא פחות אוהב. כך במידה והחולם חלם על ריב מול אדם אגרסיבי במקום העבודה, הדבר יכול לרמוז כי העבודה מוציאה מהחולם צדדים אגרסיביים שהוא פחות אוהב באישיותו. יתכן שהחולם נמצא בעבודה תחת לחץ או תנאים דומים אשר גורמים לו להתנהג באופן אגרסיבי והדבר מפריע לחולם כשהוא חושב על התנהגותו מאוחר יותר.
למעשה, פתרון חלומות על ריב לפי הפסיכולוגיה בא לתת לאדם החולם שני כיווני מחשבה בעקבות פירוש החלום שלו. הראשון הוא שעליו להבין כי כולנו כבני אדם יצורים מורכבים מאוד, וככאלה לעד יהיו צדדים באישיותנו שנהיה איתם שלמים יותר ושלמים פחות. כלומר, צריך ללמוד להיות שלם גם עם חוסר השלמות.
והשני, לצד ההבנות האלה פירוש חלומות על ריב לפי הפסיכולוגיה מזמין את החולם להשתפר תמיד ולשאוף להיות אדם טוב יותר. כלומר, לא צריך להיות מאוד ביקורתיים מדי כלפי עצמנו, אבל במידה ומשהו מפריע לחולם בצורה קיצונית עליו לפעול כדי לשפרו. גם אם זו תכונת אופי שקשה מאוד להשפיע עליה ולשנותה.


קראו פירוש חלום נוסף על ריב


פירושי חלומות נוספים שקשורים לחלום על ריב

לידת בן
פירוש חלום על לידת בן לפי הפסיכולוגיה:

פתרון חלומות על לידת בן מבטא לפי הפסיכולוגיה את כל אותן... לחצו לפירוש המלא


גלידה
פירוש חלום על גלידה לפי הפסיכולוגיה:

פירוש גלידה בחלום מתייחס לרצון של החולם לחוות את כל ההנאות... לחצו לפירוש המלא


גלים
פירוש חלום על גלים לפי הפסיכולוגיה:

פתרון חלומות על גלים מדמה לפי הפסיכולוגיה את הגלים שבחלום לגלים... לחצו לפירוש המלא


אנשים שחלמו על ריב חלמו גם על הסמלים הבאים:

סכין


סקס


דבורים


חלומות נפוצים בחודש האחרון

גנב
פירוש חלום על גנב לפי הפסיכולוגיה:

פירוש הופעת גנב בחלום מייצג לפי הפסיכולוגיה את תחושותיו של החולם... לחצו לפירוש המלא


אגם
פירוש חלום על אגם לפי הפסיכולוגיה:

אגם בחלום מייצג לפי הפסיכולוגיה את עולמו הפנימי של החולם. פתרון... לחצו לפירוש המלא